วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Goodbye - Air Supply

เพลง : Goodbye - Air Supply

ศิลปิน : Air Supply

อัลบั้ม : -เนื้อเพลง Goodbye - Air Supply

I can see the pain living in your eyes
And I know how hard you try
You deserve to have much more
I can feel your heart and I simpathize
And I'll never criticize all you've ever meant to my life

I don't want to let you down
I don't want to lead you on
i don't want to hold you back
From where you might belong

You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There`s nothing left to say
But goodbye

You deserve the chance at the kind of love
I'm not sure i'm worthy of
Losing you is painful to me

You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There`s nothing left to say
But goodbye

You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can't live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There's nothing left to try
Though it's gonna hurt us both
There's no other way
Than to say
Goodbye
 

Goodbye - Air Supply

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สาละวัน - Joey Boy

เพลง : สาละวัน - Joey Boy

ศิลปิน : Joey Boy

อัลบั้ม : สาละวันเนื้อเพลง สาละวัน - Joey Boy

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าวเข้ามา นะครับ มิเลเนี่ยม
เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง
เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง
เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย รีบๆ เร็วๆ อย่าเดินรั้งท้าย
เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย รีบๆ เร็วๆ หลังตึงอกส่าย
เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย รีบๆ เร็วๆ อย่าเดินรั้งท้าย
เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย รีบๆ เร็วๆ หลังตึงอกส่าย
อยากจะปาร์ตี้ ถ้าให้ดี ช่วยกันยักไหล่ สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยซิ
ลองทำดูซิ ถ้าไม่ดี ก็ให้เริ่มไหม่ สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยซิ
อยากจะปาร์ตี้ ถ้าไม่ดี เดี๋ยวจะเสียใจ สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยซิ
ลองทำดูอีกที ถ้าไม่ดี พี่จะสอนให้ เร็วๆ เร็วๆ เร็วๆนะ
เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง
เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง
เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว
ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว
ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว
ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว เต้นยาก เต้นเย็น ไม่ต้องปวดหัว เก๊ๆ กังๆ ก็ไม่ต้องกลัว
พี่มีแบบแผน ไม่ได้มามั่ว เขื่อพี่รับรองเต้นเป็นชัวร์ แอนด์หนึ่ง แอนด์สอง
แอนด์สาม แอนด์สี่ แอ่นหน้า แอ่นหลัง ก็ดู ดี กระเถิบกระเถิบ เข้ามา ซิ
บิดๆเบี้ยว มดเขียว วีสี่ อยากจะปาร์ตี้ ถ้าให้ดี ช่วยกันยักไหล่ สอนหน่อย สอนหน่อย
สอนหน่อยซิ ลองทำดูซิ ถ้าไม่ดี ก็ให้เริ่มไหม่ สอนหน่อย สอนหน่อย
สอนหน่อยซิ อยากจะปาร์ตี้ ถ้าไม่ดี เดี๋ยวจะเสียใจ
สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยซิ ลองทำดูอีกที
ถ้าไม่ดี พี่จะสอนให้ เร็วๆ เร็วๆ เร็วๆนะ
เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง
เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง
เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง
ตบมือ ตบมือ ตบมือ ตบมือ สาละวัน ตบมือ ตบมือ ตบมือ ตบมือ
ตบมือ สาละวัน ตบมือ ตบมือ ตบมือ ตบมือ ตบมือ สาละวัน ตบมือ
ตบมือ ตบมือ ตบมือ ตบมือ สาละวัน ตบมือ "อ่า วันทรู วันทรู
เอ่อ วันนี้ก็ อยากจะ ให้ท่านได้พบกับวง มอสล่าร์ นะครับ เป็นวงใหม่"
รำ ระบำชาวเกาะ ไพเราะ เสนาะจับใจ สายน้ำ หลั่งไหล สายน้ำ หลั่งไหล
กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน
กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน
เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว
ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว ตบมือ ตบมือ ตบมือ ตบมือ สาละวัน ตบมือ
เตี้ยลง ตบมือ ส่ายเอว ส่ายเอว แล้วก็ค่อยเตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง
เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว
ตบมือ ตบมือ ตบมือ ตบมือ สาละวัน ตบมือ เตี้ยลง ตบมือ ส่ายเอว
ส่ายเอว แล้วก็ค่อยเตี้ยลง...
 

สาละวัน - Joey Boy