เพลงไทยฮิตๆ จากการโหวต

ใจนักเลง - พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ทะเลใจ - คาราบาว เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) - เพชรโอสถานุเคราะห์
เก็บตะวัน - อิทธิ พลางกูร ไม่รักดี - The Paper Jam โอ๊ยๆ - แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์
สาละวัน - Joey Boy สาละวัน - Joey Boy